LAZER Sport NV har upptäckt att cykelhjälmarna BLADE, MAGMA, ELLE och JADE, som, sålts sedan januari 2015, i vissa fall inte klarar slagprov enligt CE-standarderna. Till följd av detta kan remfästet, i sällsynta fall, lossna från hjälmen vid en kollision. Det gäller berörda CE-hjälmar i alla storlekar.

”Fram till idag känner vi inte till några rapporter om incidenter och vi anser att säkerhetsrisken är mycket låg. Men då vissa produkter inte uppfyller CE-standarder, har vi beslutat att frivilligt återkalla berörda hjälmar i länder där slagprovet är ett obligatoriskt krav”, meddelar LAZER.

För att ta reda på om återkallelsen gäller just din modell, besök www.lazersport.com för mer information eller kontakta din lokala LAZER-återförsäljare för att få din hjälm kontrollerad. Om din modell berörs byts hjälmen ut kostnadsfritt.